Manuál k verzi 1.0 Rejstříku .pdf
Informace předsednictva ČAATS .doc
Metodická informace pro členské TJ - int. formulář .doc
Výkaz o majetku a závazcích .doc
Výpis o volbě stat. org. pobočného spolku ČAATS .doc
Informace o příjmu podání v el. podobě soudu .pdf
Technická specifikace pro předávání dig. listin do rejstříku .pdf
Zákon o správních poplatcích .pdf