RNDr. Jiří Pavlů Ph. D.
Předseda
KFPP MFF UK Praha, V Holešovičkách 2
Praha,180 00
mob: 721829321
TZ: 221912226
jiri.pavlu@mff.cuni.cz
PhDr. Jiří Fejfuša
Petrůvky 7
Brno,615 00
mob: 721275681
fejfusa.j@seznam.cz
PhDr. Jaromír Baxa
Česká 500
Liberec ,463 12
mob: 777152097
jaromir.baxa@seznam.cz